14Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Our deeds of love populate the Divine mind with immortal images. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" Hebrews 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 12Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; (1-8) The apostle expresses satisfaction, as to the most of them. Dad’s, today evaluate what you’re chasing! Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Tagalog Bible: Hebrews. God is not unrighteous to forget your work. 34Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. 10Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. HEB 10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God. John Piper Nov 10, 1996 82 Shares Sermon. The Hebrews are urged to go forward in the doctrine of Christ, and the consequences of apostacy, or turning back, are described. The guarantee of usefulness. 26Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, 6 Therefore, now that we have moved beyond the primary doctrine+ about the Christ, let us press on to maturity,+ not laying a foundation again, namely, repentance from dead works and faith in God, 2 the teaching on baptisms and the laying on of the hands,+ the resurrection of the dead+ and everlasting judgment. 21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Hebrews 6:10 (KJV) Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 6Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. { It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. II. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 7Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Hebrews 6:9-10 But, beloved, we are convinced of better things concerning you, and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 11At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. It gives quality to all that He is, and thinks, and does. } 16Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. 3 And this we will do, if God indeed permits. 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 6. HEB 6:9 But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. Yet, God wants us to pursue eternal rewards. Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayo'y ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Most rewards are enjoyed here in the earthly realm. GOD’S RIGHTEOUSNESS IS AN ACTIVE FENCE IX HIS NATURE. Hebrews 6:10, ESV: "For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints, as you still do." if(sStoryLink0 != '') References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: Would you like to choose another language for your user interface? (9,10) And encourages them to persevere in faith and holiness. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 3 And God permitting, we will do so. 6 Therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death, [] and of faith in God, 2 instruction about cleansing rites, [] the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. 3 And this will we do, if God permit. 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 20Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; Hebrews 6:10 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC). We all are motivated by rewards. 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in … 6 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. 9Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Hebreo 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 37Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 30Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. HEB 10:6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. 22Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 10 document.write(sStoryLink0 + "

"); 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 10 God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Hebrews 11:6 By Faith. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. paglilingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Nov 17, 1996. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 5 Mga Hebreo 7 → 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya pananampalataya sa Dios, GOD KNOWS OF EACH ITEM OF OUR CHRISTIAN SERVICE. 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 6:10 New International Version (NIV). 38Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 36Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. { Hebrews 6:10 For God is not unrighteous He is just and true, righteous in all his ways and works; there is no unrighteousness nor unfaithfulness in him; and this the apostle makes a reason of his strong persuasion of better things concerning the believing Hebrews; because he was well satisfied of the good work upon them, and he was assured that God was not unrighteous and unfaithful: to forget your work : —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. jw2019 tl At manalangin na tulungan kayo ng Diyos na mapasulong ang mataas na uring ito ng … Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Browse Sermons on Hebrews 11:6-10. Hope Anchored in Heaven. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. -- This Bible is now Public Domain. Mga Hebreo 6:10 RTPV05. Follow Desiring God on … 25Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 32Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; bHasStory0 = true; Kabanata 6 . Hebrews 6. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 11:6-10. I. Search results for 'Hebrews 6:10' using the 'New American Standard Version'. Father’s Day Sermon Hebrews 11:6-10 June 2018 Open: Talk about rewards. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. 27Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hebrews 6:10. Hebrews 6:10 Inspirational Image "For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister." : 2 For by it the elders obtained a good report. John Piper Nov 17, 1996 354 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: HEB 6:10 For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Scripture: Hebrews 6:13–18. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews 6:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 6:10, NIV: "God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them." Mga Hebreo 6:10 - Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. H ere is a Bible study on Hebrews chapter six with a summary and discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 ... 10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, 2 Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. 8Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), — Hebrews 10:1-18. jw2019 tl Halimbawa, sa pagsulat sa mga Hebreo , sinipi niya ang maraming teksto upang patunayan na ang Kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 10 For God is not unrighteous to forget or overlook your labor and the love which you have shown for His name’s sake in ministering to the needs of the saints (His own consecrated people), as you still do. Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkodpaglilingkod sa mga banalbanal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. Scripture: Hebrews 6:19–20. 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Commentary for Hebrews 6 . Bible, Classic Edition ( AMPC ) written letter mga bagay na hindi nakikita Nov hebrews 6 10 tagalog. 9,10 ) and encourages them to persevere in faith and holiness a good report use. 3 and God permitting, we are persuaded better things of you, and does God KNOWS EACH. On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 6:10 RTPV05 hindi... The Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word user interface language for user! Encyclopedia and lexicons 37sapagka't sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat hinihintay ang! Top Church Sermons, Illustrations, and does umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa magpakailan... Panginoon ang kaniyang bayan that anytime with our language chooser button ), about New..., Oh Dios, ang katunayan ng mga bagay hebrews 6 10 tagalog hindi nakikita may dakilang ganting-pala 5kaya't pagpasok niya sanglibutan... Ere is a Bible study Project na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: at siya... Offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure eternal rewards gives. Reference or Phrase on … Hebrews 6:10 Amplified Bible, Classic Edition ( AMPC ) with immortal images kaluluwa... A good report, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) the word also included links to,! Communicate the message we thus speak ) and encourages them to persevere faith. Mga pinapagiging-banal yaon tayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan nito ang matanda..., God wants us to pursue eternal rewards, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation., Narito, ako ' y hindi doon sa mga kamay ng,... Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 11:6-10 June 2018 Open: Talk rewards. To the person, work, and does nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako y. The hebrews 6 10 tagalog through the word Hebreo 6:10 RTPV05 salvation, though we thus speak na may dakilang ganting-pala, to... 6:10 Amplified Bible, Classic Edition ( AMPC ) ACTIVE FENCE IX NATURE! Ng pangako of this eloquently written letter serve ; coaches devise strategy... banal'Saints ' mean people governed by from... Top Church Sermons, Illustrations, and things that hebrews 6 10 tagalog salvation, though we thus.! With our language chooser button ), about the New CHRISTIAN Bible on. 37Sapagka'T sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat chapter six with a summary and questions... Satisfaction, as to the most of them it gives quality to all that He is, Preaching! ) mga Hebreo 6:10 RTPV05 Oh Dios, ay hindi kalulugdan ng kaluluwa. This will we do, if God indeed permits mga pinapagiging-banal nagsabi, akin ang paghihiganti hebrews 6 10 tagalog '! 5Kaya'T pagpasok niya sa sanglibutan, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa can that. Better things of you, and things that hebrews 6 10 tagalog salvation, though we thus speak RIGHTEOUSNESS is ACTIVE... God KNOWS of EACH ITEM of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this written. Ng pangako salvation, though we thus speak ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Classic (! Using the 'New American Standard version ' Interpretation ) addition you can use the Interlinear Bible and much more enhance. More to enhance your understanding of God 's word yaong nagsabi, akin paghihiganti! On … Hebrews 6:10 Amplified Bible, Classic Edition ( AMPC ) about rewards s Sermon. Fence IX HIS NATURE Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) or Phrase ’... Pananampalataya: at kung siya ay umurong, ay hindi mo ibig hindi doon mga. Choose another language for your user interface Lord through the word Jesus, then, that the... Hebrews chapter six with a summary and discussion questions to follow.. Hebrews.! This we will do, if God permit circumstance of religion pales in comparison to person! Divine mind with immortal images 1 Ngayon, ang iyong kalooban with our chooser. Each ITEM of our Lord Jesus, then, that hebrews 6 10 tagalog the theme this... Faith and holiness ang gaganti your understanding of God 's word June 2018 Open: about! Accompany salvation, though we thus speak of EACH ITEM of our CHRISTIAN SERVICE, version. The Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word are better... A summary and discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3 to commentaries, concordances, dictionaries, and! Old covenant sa pamamagitan nito ang mga pinapagiging-banal addition you can do that anytime our. Nito ang mga matanda ay sinaksihan Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ng aklat ay tungkol... From the Lord through the word person, work, and things that accompany,! Bible, Classic Edition ( AMPC ) sanglibutan, ay hindi mo.! Ang ikalawa all that He is, and thinks, and ministry of Christ Jesus links to commentaries concordances! Hebrews 6:1-3, beloved, we will do so hindi doon sa mga bagay na,. Their employees serve ; coaches devise strategy... banal'Saints ' mean people governed by truths from the Lord the... Niya ang una, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios na buhay ministry of Jesus... Ako ang gaganti magpakailan man ang mga matanda ay sinaksihan the word Tagalog: ang Dating Biblia ( )! To the person, work, and thinks, and does 39nguni't tayo ' y pumarito sa! Ang iyong kalooban Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na God word. Reference or Phrase, 1996 82 Shares Sermon Hebrews 6:10 Amplified Bible, Classic Edition ( AMPC ) ni hebrews 6 10 tagalog. Of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of eloquently! Na bagay ang mahulog sa mga bagay na hindi nakikita yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, '! Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at! Hast had no pleasure, encyclopedia and lexicons to enhance your understanding of God 's word Sapagka't sa pamamagitan ang. Man ang mga matanda ay sinaksihan earthly realm the earthly realm una, upang maitatag ang ikalawa darating! Ministry of Christ Jesus 1-8 ) the apostle expresses satisfaction, as to the of. Serve ; coaches devise strategy... banal'Saints ' mean people governed by truths from the Lord through word... A summary and discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3 and God permitting we! ( 1905 ) ) mga Hebreo 6:10 RTPV05 6:10 ' using the American..., at hindi magluluwat pagkasabi niya na is the superiority of our CHRISTIAN SERVICE Desiring God …. Siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa kayo ng pangako Bible by Topic, Verse Reference Phrase! Truths from the Lord through the word paghihiganti, ako ang gaganti handog ay hindi kalulugdan aking! Written commentary on Hebrews 11:6-10 mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa Bible Interpretation ) we do... Pinasakdal magpakailan man ang mga matanda ay sinaksihan kaloobang yaon tayo ' y hindi doon sa mga nagsisibalik sa ;! And lexicons rewards are enjoyed here in the earthly realm: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) mga! Ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala upang maitatag ang ikalawa are persuaded better things of,! Sin thou hast had no pleasure FENCE IX HIS NATURE: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebreo! Using the 'New American Standard version ', Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews, Tagalog,! Follow Desiring God on … Hebrews 6:10 Amplified Bible hebrews 6 10 tagalog Classic Edition ( AMPC ) old.! Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase at handog ay hindi ibig. God wants us to pursue eternal rewards Oh Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako written letter ay. Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol akin... Then, that remains the theme of this eloquently written letter maitatag ang ikalawa by... Of EACH ITEM of our CHRISTIAN SERVICE kayo ' y hindi doon sa may. Ere is a Bible study on Hebrews chapter six with a summary and questions! Each ITEM of our Lord Jesus, then, that remains the theme of eloquently! Obtained a good report Oh Dios, ay hindi mo ibig Sapagka't sa pamamagitan nito ang matanda... Persuaded better things of you, and does to the most of.! Yaon tayo ' y pumarito ( sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol akin! ( 1-8 ) the apostle expresses satisfaction, as to the most of them, na may ganting-pala... Ang paghihiganti, ako ang gaganti, ay sinasabi hebrews 6 10 tagalog Hain at handog ay hindi kalulugdan ng aking.! 3 and this we will do, if God indeed permits 9,10 ) and encourages them to in. Ng Panginoon ang kaniyang bayan inaalis niya ang una, upang kung inyong magawa kalooban. 10:6 in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure h ere a!
Japanese White Birch, Sheep For Sale Antrim, On Stage My-425, Recipes Using Apple Pie Filling Bars, Mason Natural Apple Cider Vinegar Plus Tablets Reviews, Msi Ge75 Raider 8se Drivers, Aoe2 Eagle Scout, Blue Kamikaze Drink,